کولر آبی

کولر آبی

کولر آبی

جنرال پویا که با بخاری پا به عرصه لوازم خانگی گذاشت کولرهای آبی را هم به سبد محصولاتش اضافه کرد اگرچه انتظار می رفت محصول کیفی تری روانه بازار کند اما در هر صورت بخشی از بازار کولرهای آبی ارزان قیمت را پوشش داده است و در هر صورت تصمیم گرفته است که به نیاز بخشی از بازار که تقاضای کولر ارزان دارند؛ پاسخ دهد.

9 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

9 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی