اشتراک برای فید RSS

تهویه,سرمایش‌ و گرمایش

تهویه,سرمایش‌ و گرمایش

تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمانی در هر کشوری با سازه های آن کشور هماهنگ است.استقبال از بخاری و کولرهای آبی در ایران نیز منتج از ساختار معماری کشورمان است. البته شرایط اقلیمی و مصرف انرژی هم در کاربری نوع وسایل گرمایشی- سرمایشی پیرامونی مان موثر است. مثلا کارشناسان توصیه می کنند در اقلیم های خشک و کم رطوبتی همچون ایران از کولرهای آبی که مقرون به صرفه تر است، استفاده کنیم.البته بسته به بودجه ایی که در نظر دارید

11 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

11 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی