اشتراک برای فید RSS

تهویه,سرمایش‌ و گرمایش

تهویه,سرمایش‌ و گرمایش

تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمانی در هر کشوری با سازه های آن کشور هماهنگ است.استقبال از بخاری و کولرهای آبی در ایران نیز منتج از ساختار معماری کشورمان است. البته شرایط اقلیمی و مصرف انرژی هم در کاربری نوع وسایل گرمایشی- سرمایشی پیرامونی مان موثر است. مثلا کارشناسان توصیه می کنند در اقلیم های خشک و کم رطوبتی همچون ایران از کولرهای آبی که مقرون به صرفه تر است، استفاده کنیم.البته بسته به بودجه ایی که در نظر دارید

8 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

8 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی
google-site-verification=oPGsS2kvQP3T9GplUzJxQ9pwIvEusfgNDDw4iuBtBkc