کولرآبی گازی پنکه

در اندیشه ایی فراتر از سرما

اندیشه بکارگیری سرمایش ناشی از چرخش هوا به زمانی بر می گردد که از بادگیرها برای تامین سرمایش لازم برای منازل استفاده می کردند پنکه ها نیز با همین چرخش و جابه جایی هوا، سعی در ایجاد خنکی می نمودند اما با بهره گیری از تبخیر آب در فرآیند سرمایش، کولرهای آبی وارد بازار شدند. البته امروزه کولرهای گازی از تامین سرمایش مطلوب و پایدار در کوتاه ترین زمان ممکن گذر کرده اند و به مولفه ایی به مراتب مهمتر از خنکایی پرداخته اند و آنهم کیفیت هوای سرپناه های انسانی است.

9 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

9 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی