فریزر

فریزر

سرمای قطبی

نیاز به سرمایی بیش از آنچه برای نگهداری مواد غذایی روزمره در یخچال تامین می شد به مرور زمان در زندگی بشریت احساس شد و با توجه به تنوع طلبی انسان و کمبود زمان به مرور به ضرورتی انکار ناپذیر بدل شد.دستگاه های برودتی با دمایی زیر صفر و با فریز مواد غذایی تولید شدند با سیستم یخ سازی آنها موجب نگهداری چند هفته و گاها ماهانه مواد غذایی می شدند. فریزرها امروزه جزء لاینفک آشپزخانه هستند. بسته به اینکه تعداد اعضای خانوار چقدر باشد تنوع محصولی هم از فریزرهای همراه یخچال گرفته تا حتی دستگاه هایی با موتور و کندانسور جدا تولید و روانه بازار میشوند.

11 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

11 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی