یخچال

یخچال

سرمای طبیعی الهام بخش!؟

طبیعت همیشه برای بشر الهام بخش بوده است نمونه اش همین مشاهده یخچال های طبیعی است. وضعیتی که مواد در آنجا داشته اند و مدت زمانی که میشود وسایل را نگهداری، انبار و ذخیره سازی کرد در ابتدا در ساختمان ساز و بعد در دستگاه هایی موسوم به یخچال و در ادامه فریزر نمایان شد.نگهداری وسایلی که به طور رزمره مصرف میشوند نیازمند دمایی بوده و هست که علاوه بر تازگی مواد غذایی سلامت انها را تضمین کند و در بین اجزای مختلف یک یخچال یا فریزر یا هر نوع وسیله سرمایشی-برودتی کمپرسور و گاز مبرد یخچال اهمیت خاصی دارد.

5 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

5 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی