فریزر ویترینی

فریزر ویترینی

برودت صنعتی

با گسترش بازار و رایج شدن بازاریابی و نقل و انتقال مواد غذایی فاسدشدنی از نقاط دوردست زمین به سایر اقصی نقاط جهان، فریزرهای ویترینی هم به چرخه تولید راه یافتند. البته همانگونه که فریزرهای خانگی در خانه به یک اصل بدل شدند امروزه بسیاری از مشاغل هم نیازمند فریزرهای ویترینی و صنعتی هستند. ماندگاری درازمدت مواد غذایی مشاغلی که اساس کارشان با آنها ست به نوعی حفظ سرمایه مشاغل است پس توصیه می کنیم از خرید فریزرهای ویترینی ناشناسی که ممکن است خسارات جبران ناپذیری به شما وارد کند جدا خودداری کنید.

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی