هود

هود

بسیاری از آلرژی ها و بیمارهای تنفسی در آشپزخانه روی می دهد و جلوگیری از آن ساده است: خرید یک هود کارا و ایجاد تهویه ایی مناسب! امروزه انواع متعددی از هودها از قبیل کتابی، هود شومینه ای و زیرکابینتی تولید می شود. قیمت ها هم متنوع است. تولیدکنندگان هود آشپزخانه هم عبارتند از : اخوان، استیل البرز،کن،وایز،بیمکث،آروما،مس،لتو و دهها تولید کننده ایرانی و خارجی دیگر.

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی