اتو - حوله خشک کن

اتو - حوله خشک کن

البسه ایی مثل روز اول

اگرچه لباسها بعد از شست و شو تمیز،پاک و خوشبو می شوند اما با روز اولشان خیلی فاصله دارند اینجاست که باید به سراغ اطو بروید حال اتوی بخار باشد یا اتوی مخزن دار یا حتی اتوی پرسی. روز به روز ایده ها نو به نو شدن تا اتوهای بخار به اتوهای ایستاده رسیدند. قاب و چوب لباسی که از پیراهن گرفته تا کت و شلوار را می شود به آن آویزان کرد و یک خط اطوی بی عیب و نقص به لباس بیندازید و تا حد ممکن لباستان را مثل روز اولش کنید

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی