پنکه

پنکه

پنکه یک فن مکانیکی ساده برای خنک کردن خانه با جابه جایی هوای اتاق است که علیرغم تحولات مختلف در حوره تاسیسات هنوز هم به صورت فراوان مورد استفاده‌ واقع می شود. تقسیم بندی پنکه به شیوه ه های مختلفی صورت می گیرد که در یک طبقه بندی بر مبنای محل نصب به سه نوع پنکه رومیزی، سقفی یا دیواری تقسیم می‌شوند.

3 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

3 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی