کوره هوای گرم

کوره هوای گرم

کوره هوای گرم از نظر عملکرد به انواع فن دار ، بدون فن و تابشی تقسیم می شوند. همچنین هیترها از نظر نحوه قرارگیری یا نصب نیز به سه گروه هیتر و کوره هوای گرم ایستاده ، کابینتی و هیتر های تابشی تقسیم می شوند که هیترها و کوره هوای گرم ایستاده وکابینتی از نظر عملکرد تفاوت چندانی با هم ندارند و حتی می توان گفت که از لحاظ نحوه عملکرد بسیار شبیه یکدیگر عمل می کنند و تفاوت اصلی آنها در ظاهر و نحوه نصب آنها می باشد ؛ ( در ادامه توضیحات بیشتری در این باره داده شده است. ) اما هیترهای تابشی که برمبنای گرمایش تابشی عمل می کنند ، محل نصب آنها در زیر سقف سازه های بزرگ و یا فضاهای باز می باشد که از نظر کلی دارای تفاوت های عمده ای با کوره های هوای گرم می باشند. مزایا و قابلیت ها ی کوره هوای گرم ایستاده: قابلیت نصب ترموستات محیطی جهت کنترل دقیق دمای محیط قابلیت سفارش بصورت هوادهی از پایین دستگاه (معکوس) هوارسانی بصورت مستقیم،دمپر و کانال کشی ایجاد گرمای مطبوع و پخش یکنواخت دارای تابلو برق مجهز با لوازم اضافی مصرف پایین برق

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی