یخچال فریزر دوقلو

دوقلوی آشپزخانه ها

برخی از خانم های خانه دار ترجیح می دهند مواد غذایی شان در دو دستگاه مختلف منجمد و سرد شود از اینرو روی می آورند به یخچال فریزرهای دوقلو!؟ دو کندانسور دو عملکرد متفاوت فضایی بیشتری ک از آشپزخانه اشغال می شود و البته زیبایی کمتر و جابه جایی راحت تر نسبت به سایدبای ساید و یخچالهای فرنچ همه ان چیزی است که بایستی در مورد یخچال فریزرهای دوقلو دانست. تمامی برندها هم در این کلاس محصول دارند قیمت شان هم کمتر از ساید و بیش از قیمت یخچال های کمبی (سرهم) است.

6 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

6 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی