یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

سرمای نمایشی اما خنک!

سیستم های توزیع مواد غذایی که جان گرفت و بخشی از مواد همیشه منتظر مشتری بود نیاز به ویترین هایی که خنکای لازم برای مواد فاسدشدنی مثل گوشت و لبنیات را فراهم کند و در ضمن نمایشگر مناسبی هم باشد احساس شد. یخچال های ویترینی با دمایی در حدود 2-4 درجه سلسیوس سعی می کند این کار خطیر را انجام دهند امروزه کارخانجات متعددی انواع متعددی یخچال ویترنی به صورت خوابیده،ایستاده کوچک و بزرگ تولید می کنند. اما انتخاب این یخچالها به دلیل اینکه کاربری اقتصادی و صنعتی دارند کمی حساس است و بایستی به مدت عمر مفید کمپرسور و سایر اجزای یخچال دقت بیشتری داشته باشیم.

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی