ظرفشویی ایستاده

ظرفشویی ایستاده

ایستاده همراه میزبان

آنچه پس از برگزاری مهمانی های شلوغ به جای می ماند، کوهی از ظرفهای نشسته است. به طبع کوچک شدن متراژ خانه ها،آشپزخانه ها هم آب رفته اند و انبوهی از ظروف نشسته بیش از پیش خودنمایی می کند اما آنچه در این غوغای شلوغی آشپزخانه به کمک میزبان می آید باز هم فناوری است. ظرفشویی های ایستاده علیرغم اینکه فضایی از سطح اشپزخانه را اشغال می کنند اما بسیار کارا هستند بخصوص اگر عادت دارید که بهنگام پخت و پز زیاد ظرف کثیف می کنید ماشین‌ ظرفشویی ۱۲ نفره در دو نوع ایستاده و توکار پرطرفدارترین مدل ظرفشویی ها هستند.

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی