ماکروویو

پخت در سه شماره

یک،دو،سه !؟؟ از زمانی که فناوری های بهره گیری از امواج برای گرم کردن غذا می گذرد زمان زیادی گذشته است مایکروفرها به مرور به انواع اپشن ها من جمله دستور پخت های مختلف مجهز شدند فن کانوکشین برای چرخش هوای گرم داخل محفظه و پخش گرمای یکسان در محفظه و پخت و پز یکنواخت غذاها کم کم به مایکروفرها اضافه شدند. با اهمیت یافتن سلامتی طبخ مواد غذایی، امواج نوری جایگزین امواج مایکروویو شدند و با شهره شدن به نام «سولار دام» ها در بازار غوغایی فراگیر ایجاد کردند.

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی