موبایل

همراه جادویی

با آمدن تلفن،ارتباطات متحول شد. اما هیچگاه فکر نمی کردیم با تلفن های همراه جامعه و حتی سبک زندگی فردی و جامعه متحول شود. گوشی های همراه از یک وسیله برقراری ارتباط و کلامی پا را فراتر گذاشتند و امروزه شیوه ای

مختلف ارتباطی را سبب شده اند حتی بخش های دیگر جامعه همچون اقتصاد را تحت الشعاع خود گذاشته اند. دیدبازار هم سعی کرد با شناسایی خلاهای موجود و در حد بضاعت به عرضه برخی گوشی های تلفن همراه اقدام کند.

بزودی بازخواهیم گشت این بار پر قدرت!؟

رسته تلفن همراه - فروشگاه اینترنتی دیدبازار

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی