کولر آبی صنعتی

تاریخچه کولر آبی بزرگ صنعتی:

 

کولر آبی بزرگ در کارگاه های صنعتی ، سوله ها، سالن های ورزشی و … جهت ایجاد سرمایش استفاده می شوند. اگر بخواهیم در مورد تاریخچه استفاده از کولر آبی بزرگ صحبت کنیم می توانیم این مسئله را بیان نماییم که استفاده از کولر های آبی از سالیان بسیار دراز می باشد. کولر های آبی از سالیان بسیار دور برای خنک کردن محیط های زندگی در فصول گرم سال مورد استفاده قرار می گرفتند. شاید بتوان بطور قطع این مطلب را بیان نمود که ابتدایی ترین کولر های آبی مورد استفاده برج های بادگیر باشند. بادگیر ها ابتکار کویرنشینان ایران برای مقابله با گرمای طاقت فرسای کویر در فصول گرم سال می باشد. این بادگیر ها بر روی منابع آبی ساختمان و یا عمارت ها نصب می شدند. این منابع آبی می توانستند آب انبارها و یا تشت های آب باشند. در واقع عملکرد این بادگیرها که اکثرا در مناطق کویری و مرکزی ایران واقع شده اند به این صورت می باشند که هوای بیرون از طریق دریچه های تعبیه شده بر روی این بادگیرها به درون ساختمان و یا عمارت وارد می شود. پس از آنکه این هوا وارد ساختمان شد با رطوبت تبخیر شده در فضای بادگیر ترکیب می شود و این ترکیب موجب خنک شدن هوای ورودی می گردد. در انتها این هوای خنک وارد محیط اصلی ساختمان می شود و موجب آسایش و آرامش افراد در محیط می گردد. این هوای خنک شده به مانند هوای خنک تولید شده در کولر آبی می ماند.

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.