سینما خانگی

سینما خانگی ال جی

سیستم‌های سینما خانگی ال جی نهایت سرگرمی خانگی را ارائه می كنند. صدای فیلم، برنامه‌های تلوزیونی و موسیقی را از سیستم‌های سینمای خانگی ال جی بشنوید و از وضوح صدا و فراگیر شدن موسیقی در جای جای خانه لذت ببرید.

4 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

4 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی