مهیاسان

مهیاسان

مهیاسان

شرکت مهیا سان در سال 1378 با هدف تولید سیستمهای حرارتی و برودتی يونیت هیترها، بخاری های کارگاهی صنعتی، کوره های هوای گرم و کولر سلولزی و پوشالی در يكی از اصلی ترين قطب های صنعتی کشور (اصفهان) شروع به کار نمود. در پروژه توسعة گروه مهیا، صد در صد سهام اين شرکت در فروردين سال 1393 خريداری گرديد. با توجه به ديدگاه مديران جديد شرکت و با هدف ارتقا سطح کیفی و فنی محصو ت، طراحی مجدد محصو ت توسط متخصصین در سرفصل برنامه ها قرار گرفت و در فاز نخست با اص ح کولرهای آبی در بهار سال 1393 اين محصول با قیمت و کیفیت رقابتی وارد بازار گرديد. به لحاظ تنوع تولید نیز يكی از کاملترين مجموعه های کولر آبی از مدل 3500 تا 25000، پوشالی و سلولزی در اختیار مشتريان قرار دارد. در حال حاضر با اص ح يونیتهای گازی، شرکت گام ديگری در اص ح محصو ت خود برداشته که در راستای ارتقا سطح کیفی محصو ت و افزايش رضايتمندی مشتريان خواهد بود. شرکت مهیا سان ت ش دارد با جذب نخبگان صنعت و افزايش توان علمی خود، ضمن افزايش سهم بازار، بواسطه ايجاد بازاری رقابتی، فرصت انتخاب را در اختیار مشتريان محصو ت حرارتی و برودتی قرار دهد. خط مشی کلی شرکت مهیا سان حرکت بر مدار استاندارد، ارتقا کیفیت، پاسخگوئی و مشاوره فنی و تخصصی به مشتريان است.

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.

google-site-verification=oPGsS2kvQP3T9GplUzJxQ9pwIvEusfgNDDw4iuBtBkc