کولر میشا

کولر میشا

همراه کمپین ایرانی

فروشگاه اینترنتی دیدبازار در راستای حمایت عملی از «کمپین حمایت از کالای با کیفیت ایرانی» برند ثبت شده میشا متعلق به مجموعه دیدبازار را برای کولرهای آبی تولید شده از سوی کارخانه «توان گاز» بکار برده است تا چرخ تولید این کارخانه روان تر از پیش بچرخد. توان گاز جزء کارخانه هایی است که در سالهای اخیر با راه اندازی خط تولید با کیفیت سعی کرده است تا در صدد ارتقابخشی به محصولات تولیدی اش باشد. کارخانه تولیدی توان گاز در سال 1348 در منطقه شرق تهران با راه اندازی خط تولید قطعات به روش پرسکاری آغاز به فعالیت نموده است.

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.

google-site-verification=oPGsS2kvQP3T9GplUzJxQ9pwIvEusfgNDDw4iuBtBkc