جارو برقی سامسونگ

جارو برقی سامسونگ

نامداران سامسونگ

پرنس (Prince )« شاهزاده»، کینگ ( King ) «شاه»، کویین ( Queen) «ملکه»، امپراطور ( Emperor) ، کرون ( crown) «تاج»؛ اینها فقط برخی از اسامی جاروبرقی های سامسونگ ( Samsung ) است.سامسونگ به خوبی می دانست با ورود به عرصه تولید و عرضه جاروبرقی خانگی راه دشواری را دارد از اینرو با انتخاب واژگانی خاص در صدد این امر بر آمد که از رقابت جانماند. سامسونگ همگام با عنایت به «نام های بزرگ» به «فناوریهای نوین و بزرگ و تحول در عملکرد و قدرت مکش جاروها» نیز توجهی خاص مبذول کرد.

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.

google-site-verification=oPGsS2kvQP3T9GplUzJxQ9pwIvEusfgNDDw4iuBtBkc