کولر سپهر الکتریک

کولر سپهر الکتریک

سرمای اطمینان بخش

لوازم خانگی سپهر الکتریک بی شک یکی از کارخانه های مطرح حوزه سرمایش و گرمایش بوده است با عملکرد عالی برندش موفق به جلب نظر و اعتماد خریداران شد. وارد عرضه سایر لوازم خانگی به بازار کشورمان ایران و حتی سطح منطقه بویژه عراق شد. کولرهای سپهر الکتریک در غیاب ارج و آزمایش، رقیب جدی کولرهای آبسال شدند. به گونه ایی که کولر آبی SE3500 سپهرالکتریک و کولر آبی SE5000 به پر فروش ها بازار بدل شدند. سپهر الکتریک از قافله کولرهای سلولزی عقب نماند و با عرضه کولر آبی سلولزی 5000 سعی کرد همگام با شرایط روز پیش برود.

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.

google-site-verification=oPGsS2kvQP3T9GplUzJxQ9pwIvEusfgNDDw4iuBtBkc