کولر سپهر الکتریک

کولر سپهر الکتریک

سرمای اطمینان بخش

لوازم خانگی سپهر الکتریک بی شک یکی از کارخانه های مطرح حوزه سرمایش و گرمایش بوده است با عملکرد عالی برندش موفق به جلب نظر و اعتماد خریداران شد. وارد عرضه سایر لوازم خانگی به بازار کشورمان ایران و حتی سطح منطقه بویژه عراق شد. کولرهای سپهر الکتریک در غیاب ارج و آزمایش، رقیب جدی کولرهای آبسال شدند. به گونه ایی که کولر آبی SE3500 سپهرالکتریک و کولر آبی SE5000 به پر فروش ها بازار بدل شدند. سپهر الکتریک از قافله کولرهای سلولزی عقب نماند و با عرضه کولر آبی سلولزی 5000 سعی کرد همگام با شرایط روز پیش برود.

10 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

10 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی