قهوه ساز ویداس

قهوه ساز ویداس

قهوه ساز ویداس

یکی از بهترین برند های لوازم کوچک اشپز خانه میباشد قهوه ساز های ویداس با توجه به سیستمی دارد نوشیدنی گرم و خوش طعمی را در اختیار شما قرار میدهد

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی