فریزر صنعتی - فروشگاهی

فریزر صنعتی - فروشگاهی

یخچال فریزر صنعتی شرکت الکترواستیل به عنوان یکی از شرکت های مادر که در زمینه تجهیزات برودتی خانگی و فروشگاهی فعالیت دارد سعی کرده است که همگام به ارائه یخچال فریزرهای خانگی؛ نیازهای مختلف بخش فروشگاهی را با عرضه یخچال فریزرهای صنعتی ایستاده و صندوقی مرتفع سازد. از اینرو عرضه یخچال های صنعتی الکترواستیل کاربری های گوناگونی از مصارف در ویتامین سراها و بستنی فروشی ها گرفته تا فریزرهای صنعتی ایستاده بزرگ و پهن پیکر برای قصابی ها و سوپرگوشت ها نمونه ای از این یخچال فریزرهای صنعتی تولید شده در شرکت الکترواستیل می باشد.

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.

google-site-verification=oPGsS2kvQP3T9GplUzJxQ9pwIvEusfgNDDw4iuBtBkc