مشاوره خرید

در دنیای فناوری و عصر ارتباطات با کمبود شدید زمان و تنوع کالا روبرو شده ایم. ضرورت وجود یک راهنما برای شناسایی نیازهایمان که بر بازار مسلط باشد و بتواند نیازمان را شناسایی کند و در نهایت ما را با در رفع آن مددرسان باشد بسیار ضروری و حیاتی خواهد شد. فروشگاه اینترنتی دیدبازار با آگاهی از این امر؛ برنامه جامعی برای تربیت،پرورش و بهره گیری از تیم مشاوره فروش دارد. در گام نخست- ثبت تلفنی سفارش: در گام اول برای بررسی پیش بینی هایمان از ضرورت مشاوره در امر خرید، امکان ثبت تلفنی سفارش را برای مشتریان فراهم آوردیم تا ضمن کاهش زمان انتظار، حداقل مشاوره ممکن در زمینه خرید اتفاق بیفتد.با موفقیت در امر ثبت تلفنی سفارش؛ به فکر توسعه روابط و راه های ارتباطی مان با خریداران بر آمدیم. گفتگوی آنلاین و اینترنتی : گفتگوی تلگرامی :
google-site-verification=oPGsS2kvQP3T9GplUzJxQ9pwIvEusfgNDDw4iuBtBkc