سرویس پلاستیک آشپزخانه

سرویس پلاستیک آشپزخانه

کابینت های هر آشپزخانه ایی مملو از کلی خرده ریز پلاستیکی است که از هیچکدام آنها نمی توان گذشت و در صورت غیاب هر یک از آنها و به هنگام کار متوجه نیازمندی به آنها می شویم از تفاله گیر ظرفشویی گرفته تا قالب های کیک و پیمانه های آشپزی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی
google-site-verification=oPGsS2kvQP3T9GplUzJxQ9pwIvEusfgNDDw4iuBtBkc