ماشین لباسشویی دوقلو

ماشین های لباسشویی دوقلو نوعی از ماشین های درب از بالا هستند که به صورت نیمه اتوماتیک کار می کنند، یعنی در ماشین های لباسشویی درب از جلوی اتوماتیک هر دو عملیات شستشو و خشک کن داخل یک محفظه صورت می گیرد در حالیکه در مدل های دوقلو دو محفظه تعبیه شده است که در یکی از آن ها عملیات شستشو و در دیگری عملیات خشک کردن لباس ها انجام می شود. جابجا کردن لباس های شسته شده از محفظه خشک کن و همچنین نظارت بر پر شدن آب در محفظه شستشو بایستی توسط کاربر انجام شود که این امر کار را مقداری سخت می کند ولی قیمت مناسبتر و شستشوی سریعتر ماشین لباسشویی دوقلو نسبت به مدل های درب از جلو باعث شده این مدل نیز طرفدار های خود را داشته باشد. رده مصرف انرژی: مهم ترین مشخصه عملکردی یک دستگاه ماشین لباسشویی دوقلو رده مصرف انرژی آن است. این مؤلفه که بر اساس دو معیار متوسط مصرف برق و آب تعیین می شود تاًثیر مستقیم بر قبوض آب و برق خانوار دارد لذا بسیار مهم است که مورد توجه ویژه قرار گیرد.

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی
google-site-verification=oPGsS2kvQP3T9GplUzJxQ9pwIvEusfgNDDw4iuBtBkc